بانک کتاب

ارسال رایگان کتاب

بانک کتاب پارسا

امروز سه شنبه 29 مرداد 1398
 
responsive carousel

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

 

 

 مبانی مدیریت رفتار سازمانی  

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات.......................................................سمت

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده....................................................رضاییان

 

 

 

 

 

نقد و بررسی کتاب...... این کتاب در 5 بخش متفاوت و 14 فصل میباشد .

 

این کتاب قابل تهیه در بانک کتاب می باشد.که فصل های آن شامل

 

رفتار سازمانی و معنی و مفهوم کار و ادراک و فراگردمعرفت پذیری و

 

انگزیش و رفتار و هدف گذاری و تحلیل مراوده ای و نگرششغلی و رفتار

 

و ویژگی های اساسی گروه ها و پویایی گروهی و میان گروهیو فراگرد

 

ارتباطات و رهبری و مدیریت بهروری فرد و سازمان و مدیریت تحولی

 

سازمانی میباشد.این کتاب توسط دکتر رضاییان و انتشارات آن سمت میباشد.

 

خرید کتاب آسان و مطمئن را درب منزل با بانک کتاب پارسا تجربه کنید.

 

همه افراد را می توان دانشجوی علوم رفتاری به شمار آورد.آدمی از آغاز

 

زندگی،فعالیت ها اعمال دیگران را مشاهده می کند.و می کوشد آنچه را که

 

می بیند تفسیر نماید.مطالعه نظام یافته رفتار به بهبود توانایی تشریح و

 

پیش بینی و همچنین هدایت،کنترل و تغییر رفتار می انجامد و نیز از روابط

 

میان رفتارها و واقعیت های مهم پرده برداشته،مبنایی را برای پیش بینی

 

دقیق رفتار فراهم می کند. ارسال رایگان کتاب مدیریت درب منزل را از ما

 

بخواهید.در روش نظام یافته مطالعه رفتار اعتقاد به تصادفی بودن رفتار معنی 

 

ندارد ، بلکه رفتار هر فرد در جهت نیل به هدفی است که آن را برای خود سودمند 

 

می پندارند.بدون شک افراد با هم متفاوتند، بنابراین حتی اگه در شرایط مشابه قرار

 

گیرند ، یکسان عمل نخواهند کرد .البته رفتار انسانها ویژگی ها ،علل و عوامل

 

مشابهی دارند.

 

 

 

 

 

 

 
 

......ارسال  کتاب  از تمامی  ناشران .........ابتدایی  تا  دانشگاهی.......مشتریان  گرامی......لطفا ....جهت  هرگونه  سفارش  با  شماره  750 96 66  تماس بگیرید تا کتاب  مورد نظرتان را در کمترین زمان درب منزل تهیه فرمایید.....